ACUR

acur

Kabakgiller familyasındandır.Bir yıllık otsu ve sürünücü bir bitkidir. Çiçekleri sarı olan acur bitkisinin meyveleri hıyara benzer, fakat ondan daha sert, etli ve uzundur. Olgunlukta 100 cm'ye ulaştığı olur. Meyvenin kabuğu beyazdan koyu yeşile kadar değişen renklerde olup üzeri hafif tüylü ve uzunlamasına çizgilidir.

ACURUN YETİŞTİRİLDİĞİ AYLAR

ACUR.png